wódzia

14 tekstów – auto­rem jest wódzia.

Nie zaw­sze to, co wy­nika z nasze­go to­ku myśle­nia jest prawdą.


 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 stycznia 2012, 21:27

Zy­cie jest grą, w której al­bo jes­teś uczci­wy i przeg­rasz lub wyg­rasz, al­bo jes­teś nieu­czci­wy i wte­dy na pew­no wygrasz... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 października 2011, 12:53

Do jed­nych los się uśmie­cha, a z in­nych po pros­tu się śmieje. Chciałabym wie­dzieć, do której gru­py ludzi należę...(!?) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 września 2011, 19:26

Są ta­kie rzeczy, o których wiemy, a mi­mo to nie chce­my ich usłyszeć... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 4 września 2011, 16:12

Marzę o tym, żeby kiedyś pod­nieść głowę i wyk­rzyczeć : ŻYCIE! KOCHAM CIĘ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 września 2011, 12:48

Niektórzy idą cały czas przed siebie tyl­ko dla­tego, że nie mają gdzie się zat­rzy­mać i dokąd wrócić. 

aforyzm dnia z 9 lutego 2012 roku
zebrał 130 fiszek • 22 kwietnia 2011, 10:09

Ktoś kiedyś wy­myślił miłość, aby mieć o czym pi­sać wier­sze, śpiewać piosen­ki i kręcić fil­my. A naiw­ni ludzie w to wierzą. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 lutego 2011, 16:15

Nałożyłam maskę, maskę przed­sta­wiającą głupi uśmiech, tyl­ko po to, aby uk­ryć swój ból.... bezradność. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 stycznia 2011, 16:47

Świąteczna at­mosfe­ra gi­nie w pa­piero­sowym dymie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 grudnia 2010, 22:28

Lu­bie za­mykać oczy, wte­dy mogę być kim chcę i nie widze zła, które jest wokół mnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 grudnia 2010, 20:56

wódzia

wódzia

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność